You are here
Home > Edukacja

Korepetycje

Korepetycje to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, najczęściej płatne, służące nadrobieniu lub pogłębieniu dotychczas zdobytej wiedzy. 1222

Klasówka

Klasówka to słowo, które potencjalnemu uczniowi kojarzy się bardzo źle i które najchętniej wykreśliłby ze słownika. 1219

Top