You are here
Home > Nauka > Zatrzymać malarię? Stare osobniki na muszkę!

Zatrzymać malarię? Stare osobniki na muszkę!

Wybierając wolniej działające lub niebezpieczne dla starszych osobników środki owadobójcze, można zapobiec rozprzestrzenianiu się malarii.

Zabij szybko póki są młode – tak do niedawna brzmiała niepisana zasada w walce z insektami. Nowe badania sugerują, że – przynajmniej w przypadku malarii – dotychczas stosowana strategia mogła nie przynosić żądanych wyników.

Opublikowane niedawno na łamach pisma PloS Biology rezultaty badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Wageningen w Holandii umożliwią opracowanie nowych rozwiązań, które pozwoliłyby na zatrzymanie rozwoju malarii. Kierujący zespołem badaczy entomolog Bart Knols mówi: „Będzie można używać środków owadobójczych przez co najmniej 60-80 lat, a być może – wiecznie”.

Środki owadobójcze mogą kontrolować rozprzestrzenianie się malarii, lecz tylko na krótką metę. Insekty wykształciły mechanizmy obronne przeciw zawartym w pestycydach substancjom trującym często już kilka lat po wprowadzeniu konkretnych produktów na rynek. Powodem tego jest fakt, że jakakolwiek – nawet tylko częściowa – mutacja, która wiąże się ze zwiększeniem odporności, jest dla moskitów bardzo użyteczna i z tego powodu rozpowszechnia się bardzo szybko.

Proces ten zachodzi szczególnie prędko na terenach, na których opryski są wyjątkowo intensywne. Obecnie, problem odporności insektów na środki owadobójcze jest ogromny i to w skali światowej. Andrew Read, entomolog z Pennsylvania State University, wraz z grupą innych uczonych, utrzymuje, że takiej sytuacji można zapobiec.

Oto rozwiązanie. Środki owadobójcze, które zabijają moskity we wczesnym stadium ich życia, uniemożliwiają insektom rozmnażanie się, kreując tym samym u innych osobników przymus wzmocnienia odporności gatunku. Nie chodzi zatem o zatrzymanie reprodukcji gatunku, ale o powstrzymanie moskitów przed przenoszeniem choroby, a to dzieje się wyłącznie wówczas, gdy owad osiąga dojrzały wiek 10-14 dni.

Zespół badawczy prezentuje model atakowania starych osobników, co w perspektywie kilku dziesięcioleci mogłoby obniżyć odporność insektów, a tym samym zredukować ilość zakażających ukąszeń o 95%.

Top